Rune Gade: »Et solidt fundament. Kunst og fotografi 1980-2000
En anden central figur i det postmoderne nybrud var den siden 1985 i Danmark bosiddende franskmand Thierry Geoffroy (*1961), der som kunstner opererede under pseudonymet Colonel. Som en af de første arbejdede han med radikalt tværæstetiske og overraskende, subversive interventionspraksisser. Som Henning Hansen bemærkede, da han første gang præsenterede fænomenet Colonel i Katalog i 1989: »Det handler ikke om ‘Staged Photography’ men om ‘The Stage of Photography’.« i Rigtigt er det, at selv om Colonel benyttede sig flittigt af fotografi, kan han ikke betegnes som en iscenesætterfotograf. Han var snarere en social iscenesætter, en iværksætter af sociale begivenheder som ofte, men ikke altid, involverede fotografi og fotografering. Colonels første optræden i Katalog havde meget betegnende form af et manifest, »Les differentes types de Moving Exhibition«, der på humoristisk vis ironiserede over udstillingstyper. Bl.a. dokumenteredes via fotografier eksempler på »Den offensive Moving Exhibition«, der bestod i performanceprægede indgreb i eksisterende udstillingsrum i Paris, hvor Colonel gjorde publikum opmærksomme på deres »rolle som fodgængere, der forbruger billeder,« som det hed. ii En anden type udstilling var »Den halv-borgerlige Moving Exhibition,« der bestod i en stor picnic med vennerne midt i Charlottenborgs udstillingssale. Colonel stod selv i det turbulente centrum af begivenhederne, ligesom han gjorde det i »Den borgerlige Moving Exhibition,«  som bestod af iscenesatte barndoms- og ungdomsfotografier, hvor kunstneren selv poserede iført militærkostumer i dramatiske krigssituationer.
Det var vanskeligt at lokalisere en kerne i Colonels værker – det syntes snarere at være en bestandigt knopskydende og omsiggribende gestus, der uden noget stabilt centrum bredte sig kaotisk over stadig større områder. Blandingen af introvert selvreferentialitet og ekstrovert interventionisme var typisk for Colonels arbejder. Der blev citeret i et indforstået væk til Colonels egen œuvre såvel som til kunsthistoriske forbilleder som Marcel Duchamp og Yves Klein. Og omvendt forekom der som regel også en åben, imødekommende og ligefrem dialog eller aktivitet i fællesskab med det mere eller mindre frivillige publikum.
Colonel fortsatte sine guerilla-agtige indgreb, eller ‘invasioner’ som han selv kaldte det, i den danske kunstverden op gennem 1990’erne, hvor han også ved flere lejligheder igen gæstede Katalog med sine ekspansive og humoristiske indslag. iii En berømmelse der rakte langt ud over de snævre kunstcirkler sikredes Colonel, da han i 1999 producerede otte små indslag på få minutter til Danmarks Radio kanal DR2. Colonel optrådte selv som hovedperson i udsendelserne, nu under navnet ‘Capitain’ og den forklarende undertitel ‘Den professionelle turist’, hvor han spontant interagerede med tilfældige personer i København, idet han som komisk sociolog afsøgte forskellige temaer såsom fx dansk hygge, grænsedragninger og beslægtede spørgsmål omkring kulturmøder. Colonel modtog som tegn på anerkendelse i 2000 det tre-årige arbejdslegat fra Statens Kunstfond.Henning Hansen: »i nr. 2«, in: Katalog – Kvartalstidsskrift for fotografi, nr. 2, 2. årg., 1989, p. 1.


 Thierry Geoffroy: »Manifeste«, in: Katalog – Kvartalstidsskrift for fotografi, nr. 2, 2. årg., 1989, p. 34.

Se fx Katalog – Kvartalstidsskrift for fotografi, nr. 3, 3. årg., 1991, pp. 25-49; Katalog – Journal of Photography & Video, nr. 2, 9. årg., 1996-97, pp.28-32; Katalog – Journal of Photography & Video, nr. 1, 12. årg., 2000, pp. 32-36. For yderligere litteratur om Thierry Geoffroy se Colonel: Thierry Geoffroy/Colonel – Kulturministeriets fotografiske bogpris, København: Rhodos, 1995; Colonel: Stratégies d’existence, København: Rhodos, 1996 og Line Rosenvinge & Marita Muukkonen (red.): Colonel: Avoir l’air, Helsinki: NIFCA, 2002.
 bibliographical reference is:

Rune Gade: »Et solidt fundament. Kunst og fotografi 1980-2000«, in: Mette Sandbye (ed.): Dansk fotografihistorie, Copenhagen: Gyldendal, 2004, pp. 366-417.